Warsztaty kulinarne pt. ,,Święty Jacku z pierogami - jak powstaje sójka mazowiecka”.

Warsztaty skierowane są dla grup dzieci z klas I-VI i szkół gimnazjalnych.

Czas realizacji warsztatów: 3 godziny

Cele ogólne projektu:

 • poznanie historii pierogów oraz sylwetki św. Jacka,

 • poznanie produktów niezbędnych do wyrobu pierogów,

 • poznanie podstawowych gatunków zbóż (żyto, pszenica, owies, jęczmień, proso) i etapy przerobu zbóż,

 • poznanie nazw i rodzajów pierogów,

 • poznanie etapów powstawania pierogów wypiekanych w piecu ,,sójka mazowiecka”,

 • poznanie nowych pojęć: zboże, rodzaje zbóż, siew, żniwa, młócenie, mielenie, młynarz, kucharz, kiszenie kapusty, suszenie grzybów itp.

Cele operacyjne projektu: dziecko

 • wie na czym polega praca rolnika, młynarza, kucharza i zna miejsca w których pracują: pole, młyn, kuchnia,

 • zna i potrafi wymienić narzędzia i maszyny ułatwiające wykonywanie tych pracy (traktor, siewnik, kombajn, młyn, kuchnia),

 • zna i potrafi wymienić 5 podstawowych gatunków zbóż (żyto, pszenica, owies, jęczmień i proso),

 • potrafi określić znaczenie – żniwa,

 • zna i potrafi wymienić rodzaje pierogów

 • zna etapy wyrobu pierogów,

 • zna składniki potrzebne do wyrobu pierogów,

 • potrafi odgadnąć zagadki związane z warsztatem kulinarnym

 • potrafi pracować w grupie i indywidualnie

 • chętnie uczestniczy w zabawie w zgadywanki

Środki dydaktyczne:

 • historyjki obrazkowe

 • ziarno zbóż

 • produkty do wyrobu pierogów: mąka, sól, woda, farsz, główka kapusty, suszone grzyby,

 • miseczki, podkładki do pracy,

 • zagadki, wierszyki

 • hymn końcowy do pieroga.

Metody: oglądowa, czynna, słowna

Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa


Przebieg zajęć:

1. Przedstawienie przez prowadzącego celowości zajęć i pojęć, które związane są z tematem.

2. Wypowiedzi dzieci na temat wiedzy o pierogach, którą zdobyły od dziadków i rodziców, produktach potrzebnych do wyrobu pierogów
np. jakie pierogi robi wasza mama, spróbujcie je nazwa?

3.Rodzaje zbóż i produktów jakie z nich powstają – rozpoznawanie.

a) żyto - np. chleb żytni

b) pszenica – np. bułka pszenna, ciasto na pierogi

c) jęczmień – np. kasza jęczmienna

d) owies – np. płatki owsiane

e) proso – np. kasza jaglana

4.Zachęcanie do odpowiedzi na stawiane przez siebie pytania dotyczące uprawy gleby, siania zboża, zbierania, mielenia i wyrobu pierogów dawniej i dziś. Z czego robi się pierogi? To kluczowe pytanie, na które dzieci po odbytych zajęciach będą umiały dokładniej odpowiedzieć.

5.Zachowanie higieny przed przystąpieniem do wyrobu pierogów (mycie rąk).


6.Spotkanie z panią kucharką – rozmowa.


7.Urządzenia i maszyny w kuchni.


8.Lepimy pierogi – praca indywidualna.


9.Poczęstunek dzieci rosołkiem wiejskim z kluseczkami.


10.Obserwacja pracy kucharza - pieczenie sójek w piecu.


11.Zagadki, wierszyki związane z tematem warsztatów.


12.Wspólna ocena wyrobów gotowych, które dzieci wykonały i degustacja.

13.Pożegnanie małych uczestników Hymnem Pierogowym.


Zapraszamy do współpracy


Produkty tradycyjne i regionalne są bardzo ważną częścią dziedzictwa kulturowego każdego narodu. Dlatego bardzo ważne jest upowszechnianie tego rodzaju produktów wśród kolejnych pokoleń. W związku z tym Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Warszawie zorganizował warsztaty edukacyjno-kulinarne dla dzieci dotyczące tradycji kuchni mazowieckiej wykorzystując nasz program,,Święty Jacku z pierogami - jak powstaje sójka mazowiecka”.. Warsztaty odbyły się w dniach 26 i 29 października 2015 r. w naszej zagrodzie. Wzięły w nich udział dzieci z warszawskich placówek oświatowych.

Z ramienia organizatora - Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Warszawie podczas warsztatów obecni byli dwaj pracownicy OT: Andrzej Kołodziejczyk i Grzegorz Borkowski. Przedstawiciele ARR wręczyli wszystkim uczestnikom warsztatów zestawy agencyjnych gadżetów.

Sójka mazowiecka w naszym wykonaniu