Warsztaty kulinarno-edukacyjne pt. ,,Aby ziarno chlebem się stało”

  1. Temat zajęć: ,,Aby ziarno chlebem się stało

  2. Czas trwania zajęć:4 godz.

  1. Grupa docelowa:dzieci i młodzież szkolna

  1. Liczebność grupy:min. 15 osób max. 60 osób

  1. Prowadzący zajęcia: Gospodarze


Zakres tematyczny:Tematem proponowanych warsztatów poznanie pracy rolnika oraz uprawy i zbioru zbóż dawniej i dziś, poznanie pracy młynarza dawniej i dziś, poznanie etapów wyrobu i pieczenia chleba dawniej i dziś. Zwiedzanie 100 letniego młyna, poznanie tradycyjnego pieca chlebowego, historii chleba i tradycji i zwyczajów związanych z jego wypiekiem.


Harmonogram/przebieg zajęć:
1. Przywitanie uczestników warsztatów. Przedstawienie przez prowadzącego celowości zajęć i pojęć,
które związane są z tematem.

2. Praca rolnika – kreowanie wypowiedzi dzieci na podstawienie prezentowanych plansz i rekwizytów

( zagadki i piosenka ,,Rolnik ziemię orze’’).

3. Przygotowanie ciasta na chleb aby wyrosło.

4. Kłosy zbóż i ziarna – poznawanie rodzajów zbóż.

5. Zboża ozime i jare – wyjaśnienie pojęć, przykłady.

6. Żniwa i młócenie – kreowanie wypowiedzi dzieci na podstawienie prezentowanych plansz i

rekwizytów, zagadki i piosenka, młyn dawniej i dziś - krótka historia – kreowanie wypowiedzi dzieci

na podstawienie prezentowanych plansz.

7. Zwiedzanie 100 letniego młyna w Woli Wierzbowskiej.

8. Rodzaje produktów z poznanych zbóż np.(żyto-chleb żytni, pszenica-bułka pszenna, rogalik,

jęczmień-kasza jęczmienna, owies-płatki owsiane).

9. Historia chleba – kreowanie wypowiedzi dzieci na podstawienie prezentowanych plansz (zagadki i

piosenka).

10. Etapy powstawania pieczywa – poznanie procesu wytwarzania chleba i składników z jakich

powstaje chleb.

11. Wspólny gorący posiłek.

12. Zabawa z dziećmi w zagadki, wierszyki i przysłowia związane tematycznie z warsztatami,

13. Formowanie chleba przez dzieci pod okiem gospodyni.

14. Pieczenie chleba w piecu chlebowym I degustacja.

15. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

16. Pożegnanie z gospodarzami.


Pomoce dydaktyczne:obrazki, historyjki obrazkowe, plansze poglądowe - maszyny rolnicze, rodzaje zbóż (żyto, pszenica, owies, jęczmień), budowa zbóż, produkty z wyżej wymienionych zbóż, nagrane piosenki na płycie CD, ziarna, mąka, sól, woda, miski, podkładki do pracy, młyn, piec chlebowy, wierszyki, zagadki, przysłowia.


Dodatkowe uwagi: przygotujemy na zamówienie indywidualny program warsztatów